PNE 1/2011 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
1272/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

12.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2011 Pantu pöydälle PTK 52/2011
19.10.2011 Päättynyt PTK 55/2011
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2011 vp
Valmistunut

29.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että ehdotus eduskunnan päätökseksi hyväksytään muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös täydennettynä seuraavasti: Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2011 Poistettu PTK 78/2011
01.12.2011 Päättynyt PTK 79/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

13.12.2011

Kirjelmä
EK 23/2011 vp