PNE 1/2013 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1022/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 1., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ja päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen. Lakiehdotusten ja päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 62/2013 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

18.12.2013

Kirjelmä
EK 31/2013 vp