PNE 2/2003 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
875/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

23.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2003 Päättynyt PTK 64/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2003 vp
Valmistunut

10.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2003 Päättynyt PTK 78/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

22.10.2003

Kirjelmä
EK 33/2003 vp