Valtiopaivaasia PNE 2/2005

PNE 2/2005 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
10/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
11/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.11.2005

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

22.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005 24
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/2005 vp
Valmistunut

02.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoin ehdotuksen mukaisena paitsi 37 §:n 1 momentti, johtolause ja voimaantulosäännös, ja että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 3
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn ehdotuksen. Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä 2. ehdotus hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

09.01.2006

Kirjelmä
EK 34/2005 vp

​​​​