PNE 3/2000 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöksi

Päätökset

1. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
624/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
722/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
723/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Eduskunnan kirjaston ohjesääntö

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
724/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

3. Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

4. Eduskunnan kirjaston ohjesääntö

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

31.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 11/2000 vp
Valmistunut

14.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. ehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2000 Päättynyt PTK 88/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen. Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät ehdotukset 2.-4. hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.06.2000

Kirjelmä
EK 16/2000 vp