PNE 3/2003 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

2. Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

05.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2003 Päättynyt PTK 89/2003
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2005 vp
Valmistunut

27.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. päätösehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2005 Poistettu PTK 102/2005
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Päätös

Ehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2005 Päättynyt PTK 106/2005
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä puhemiesneuvoston ensimmäiseen ehdotukseen sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Puhemiesneuvoston toinen ehdotus hylättiin mietinnön mukaisesti.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.10.2005

Kirjelmä
EK 20/2005 vp