SKT 140/2000 vp

Suullinen kyselytunti: Samaa sukupuolta olevien parisuhteet

Kysymyksen tekijä

Kansanedustaja

Sinnemäki, Anni /vihr

Täysistuntokäsittely

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2000 Päättynyt PTK 74/2000
Päätös

Kysymys on loppuun käsitelty.