TA 1/1991 vp

Toivomusaloite: Perusoikeusuudistuksen toteuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Andersson /Vas

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1991 Päättynyt PTK 43/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1068

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 309/1993 vp