TA 1020/1991 vp

Toivomusaloite: Viinien myynnin sallimisesta elintarvikeliikkeissä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi /SMP

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1991 Päättynyt PTK 43/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1071

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/1994 vp