TA 1130/1991 vp

Toivomusaloite: Alkoholinkulutuksen vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Laakkonen /SKL

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1991 Päättynyt PTK 43/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1071

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/1994 vp