TA 1347/1991 vp

Toivomusaloite: Lasten ja vanhusten kotihoidon tuen kehittämisestä todelliseksi vaihtoehdoksi laitoshoidolle

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Saapunki /Kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1991 Päättynyt PTK 43/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1071

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 174/1992 vp