TA 2/1997 vp

Toivomusaloite: Ahvenanmaan maakuntaa koskevista erillissäännöksistä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1997 Päättynyt PTK 26/1997

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 147/1998 vp

Asiasanat