TA 246/1995 vp

Toivomusaloite: Yrittäjän sairausvakuutuksen karenssiajan lyhentämisestä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kantalainen /Kok

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

646

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 175/1996 vp