TA 289/1992 vp

Toivomusaloite: Omaishoitajan sosiaaliturvan parantamisesta

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Nordman /RKP

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

477

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 174/1992 vp