TA 329/1995 vp

Toivomusaloite: Rakennuslain uudistamista koskevan esityksen antamisesta eduskunnalle

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi /Kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

646

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 101/1998 vp