TA 330/1999 vp

Toivomusaloite: Esiopetuksen järjestäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pietikäinen, Margareta /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1999 Päättynyt PTK 29/1999
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1999 vp
Valmistunut

26.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet 59/1999 vp ja 121/1999 vp hylätään, että toivomusaloite 330/1999 vp hylätään, sekä että hyväksytään seitsemän lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 91/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat