TA 37/1995 vp

Toivomusaloite: Arvonlisäveron poistamisesta ympäristönsuojeluinvestoinneilta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jääskeläinen /SKL

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

645

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 168/1995 vp