Valtiopaivaasia TA 434/1999

TA 434/1999 vp

Toivomusaloite: Sotaveteraanien asunnon muutostöiden korvaamisen edellytyksenä olevan haitta-asterajan alentaminen 10 prosenttiin

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

14.04.1999

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1999 Päättynyt PTK 29/1999 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1999 vp
Valmistunut

13.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteeseen 65/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään, että toivomusaloite 434/1999 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 67/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​