TA 46/1995 vp

Toivomusaloite: Työnantajilta perittävien ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksujen yksinkertaistamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Karpio /Kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

645

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 202/1996 vp