TA 5/1994 vp

Toivomusaloite: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröimisestä

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Biaudet /RKP

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1994 Päättynyt PTK 18/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

357

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta