TAA 552/2013 vp

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen uuden tien rakentamiseen Kirjalansalmen sillalta Kaarinan Poikluomaan

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Wallin, Stefan /r

Momentti

31.10.77

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2013 Päättynyt PTK 105/2013
Päätös

Talousarvioaloitteet 1-423, 425-428 ja 430-574 lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat