TAA 567/2013 vp

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Yrttiaho, Jyrki /vr

Momentti

33.70.50

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2013 Päättynyt PTK 105/2013
Päätös

Talousarvioaloitteet 1-423, 425-428 ja 430-574 lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot