Valtiopaivaasia TPA 1/2007

TPA 1/2007 vp

Toimenpidealoite: Varallisuusveron palauttaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

28.03.2007

Kansanedustaja

Puhjo, Veijo /vas

Puhemiesneuvosto

Pvm

24.05.2007

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 17/2007 vp, LA 19/2007 vp, LA 42/2007 vp ja LA 93/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 1/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2007 Keskeytetty PTK 83/2007 3
21.11.2007 Päättynyt PTK 84/2007 2 1-2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 57/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​