TPA 10/2010 vp

Toimenpidealoite: Postipalvelujen tasapuolinen turvaaminen koko maassa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

09.03.2010

Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

10.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2010 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 28/2010 vp
Valmistunut

01.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoite LA 12/2010 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 10/2010 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Yleissopimus hyväksyttiin. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 216/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot