Valtiopaivaasia TPA 103/2005

TPA 103/2005 vp

Toimenpidealoite: Pysyvästi velkaantuneiden kuntien tulevaisuus

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

28.10.2005

Kansanedustaja

Lahtela, Seppo /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.11.2005

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.11.2005

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 85/2005 vp ja LA 102/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp ja TPA 103/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Keskeytetty PTK 142/2006 6
17.01.2007 Päättynyt PTK 143/2006 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​