TPA 107/2004 vp

Toimenpidealoite: Biopolttoaineiden käytön edistäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

14.12.2004

Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

15.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2004 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 34/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että toimenpidealoite hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 231/2006 vp