Valtiopaivaasia TPA 11/2009

TPA 11/2009 vp

Toimenpidealoite: Lankapuhelinverkkopalvelujen vapauttaminen kilpailulle

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

20.02.2009

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

17.03.2009

Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.03.2009

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 21/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 60 c §:n 3 ja 4 momentti ja voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuina, että lakialoite LA 67/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 25/2007 vp ja TPA 11/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 238/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​