Valtiopaivaasia TPA 112/2000

TPA 112/2000 vp

Toimenpidealoite: Itä- ja Pohjois-Suomen teollisuuden kuljetustuen säilyttäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

30.03.2000

Kansanedustaja

Rajamäki, Kari /sd

Muita allekirjoittajia

18

Puhemiesneuvosto

Pvm

03.05.2000

Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

09.05.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteeseen 94/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään, ja että toimenpidealoitteet TPA 30/2000 vp ja TPA 112/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 199/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​