TPA 112/2001 vp

Toimenpidealoite: Laitoshoidossa olevan henkilön eläkkeen suojaosa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Seppo /kesk

Muita allekirjoittajia

10

Puhemiesneuvosto

Pvm

18.06.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 183/1999 vp ja LA 159/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 112/2001 vp ja TPA 268/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 49/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot