Valtiopaivaasia TPA 12/2012

TPA 12/2012 vp

Toimenpidealoite: Välttämättömien terveyspalvelujen turvaaminen paperittomille henkilöille

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Pvm

09.03.2012

Kansanedustaja

Kontula, Anna /vas

Puhemiesneuvosto

Pvm

12.06.2012

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna, että hyväksytään yksi lausuma ja että toimenpidealoite TPA 12/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Asian käsittely on yhdistetty

HE 343/2014 vp