Valtiopaivaasia TPA 125/2002

TPA 125/2002 vp

Toimenpidealoite: Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan aseman vahvistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.06.2002

Kansanedustaja

Kangas, Matti /vas

Muita allekirjoittajia

2

Puhemiesneuvosto

Pvm

25.09.2002

Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 19/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 161/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 115/2000 vp ja TPA 125/2002 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002 19
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 2 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 206/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot