TPA 136/2001 vp

Toimenpidealoite: Omaishoitojärjestelmän kehittäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

18.06.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2001 vp
Valmistunut

17.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 27 b § muutettuna ja että lakialoitteet LA 156/1999 vp, LA 149/2000 vp, LA 45/2001 vp ja LA 46/2001 vp hylätään sekä että toimenpidealoitteet TPA 233/2000 vp, TPA 239/2000 vp, TPA 77/2001 vp ja TPA 136/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Keskeytetty PTK 124/2001
07.11.2001 Päättynyt PTK 125/2001 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 153/2001 vp