Valtiopaivaasia TPA 136/2002

TPA 136/2002 vp

Toimenpidealoite: Oppilashuollon tilanne

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

01.10.2002

Kansanedustaja

Neittaanmäki, Petri /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2002

Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

25.10.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1-3 lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 99/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 55/2000 vp, TPA 83/2002 vp ja TPA 136/2002 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 18
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 205/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot