Valtiopaivaasia TPA 145/2000

TPA 145/2000 vp

Toimenpidealoite: Maa- ja metsätalouskiinteistöjen ja perheyritystoiminnan vapauttaminen perintöverosta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

13.04.2000

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Muita allekirjoittajia

5

Puhemiesneuvosto

Pvm

03.05.2000

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

09.05.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2000 vp
Valmistunut

29.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteisiin LA 69/19999 vp, LA 54/2000 vp, LA 96/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 4/2000 vp, TPA 53/20000 vp, TPA 140/2000 vp, TPA 145/2000 vp ja TPA 194/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 17
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 104/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​