Valtiopaivaasia TPA 154/2001

TPA 154/2001 vp

Toimenpidealoite: Kielilainsäädännön uudistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

13.06.2001

Kansanedustaja

Ylä-Mononen, Jaana /kesk

Muita allekirjoittajia

3

Puhemiesneuvosto

Pvm

18.06.2001

Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.06.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 78/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 154/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2003 Keskeytetty PTK 198/2002 3
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 2 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 92/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot