Valtiopaivaasia TPA 16/2003

TPA 16/2003 vp

Toimenpidealoite: Telekuuntelu ja -valvonta paritusrikoksissa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

15.04.2003

Kansanedustaja

Nurmi, Tuija /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.05.2003

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

14.05.2003

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi lakiehdotus, että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 148/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 16/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 34/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot