TPA 161/2000 vp

Toimenpidealoite: Toimeentulotuen laajentaminen kasvatuksellisiin tarpeisiin

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Muita allekirjoittajia

4

Puhemiesneuvosto

Pvm

31.05.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

06.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lakiehdotuksen 11 § muutettuna, että lakialoite LA 121/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 161/2000 vp ja TPA 214/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot