TPA 17/2007 vp

Toimenpidealoite: Vammaisten polttoaineveron palautus

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.06.2007

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuten hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §:n 1 momentin 11 kohta sekä 12 a § muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 17/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Keskeytetty PTK 87/2007
28.11.2007 Päättynyt PTK 88/2007 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 61/2007 vp