Valtiopaivaasia TPA 18/2002

TPA 18/2002 vp

Toimenpidealoite: Isyysloman pidentäminen monikkoperheissä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

12.02.2002

Kansanedustaja

Kärkkäinen, Kari /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

08.03.2002

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

12.03.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 55/2000 vp, LA 108/2000 vp, LA 75/2001 vp, LA 87/2001 vp, LA 123/2001 vp, LA 94/2002 vp ja LA 95/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 188/2001 vp, TPA 265/2001 vp ja TPA 18/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 16
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 147/2002 vp

​​​​