Valtiopaivaasia TPA 18/2007

TPA 18/2007 vp

Toimenpidealoite: Lievävammaisten sotainvalidien palvelujen ja hoidon korvaaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

29.05.2007

Kansanedustaja

Akaan-Penttilä, Eero /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.06.2007

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.06.2007

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2007 vp
Valmistunut

27.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 6 § muutettuina , että lakialoitteet LA 61/2007 vp, LA 68/2007 vp ja LA 101/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 18/2007 vp, TPA 19/2007 vp, TPA 26/2007 vp ja TPA 33/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 14
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 102/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot