TPA 181/2000 vp

Toimenpidealoite: Auto- ja liikenneverotuksen kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän asettaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Bremer, Klaus /r

Muita allekirjoittajia

102

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Puhemiesneuvosto

Pvm

31.05.2000

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

06.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että hyväksytään neljä lausumaa, että lakialoitteet LA 58/1999 vp, LA 19/2000 vp, LA 83/2000 vp, LA 148/2000 vp, LA 10/2002 vp ja LA 179/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 14/2000 vp, TPA 181/2000 vp, TPA 210/2000 vp ja TPA 186/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 271/2002 vp