TPA 19/2010 vp

Toimenpidealoite: Työnohjauksen tuominen somaattiseen terveydenhuoltoon

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Väätäinen, Tuula /sd

Muita allekirjoittajia

39

Puhemiesneuvosto

Pvm

18.05.2010

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2010 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5.-28. lakiehdotus , että lakialoitteet LA 33/2007 vp, LA 98/2008 vp ja LA 5/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 54/2008 vp, TPA 19/2010 vp ja TPA 29/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 3
Istuntopöytäkirjan sivu

32

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot