Valtiopaivaasia TPA 192/2000

TPA 192/2000 vp

Toimenpidealoite: Kotona lastaan hoitavan vanhemman eläketurva

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

10.05.2000

Kansanedustaja

Tiura, Marja /kok

Muita allekirjoittajia

101

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.09.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 58/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 7.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1, 2., 4.-6. ja 11. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 40/1999 vp, LA 11/2000 vp, LA 33/2000 vp, LA 40/2000 vp, LA 23/2001 vp, LA 96/2001 vp, LA 122/2002 vp, LA 163/2002 vp, LA 165/2002 vp ja LA 184/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 5/2000 vp, TPA 39/2000 vp, TPA 104/2000 vp, TPA 105/2000 vp, TPA 146/2000 vp, TPA 192/2000 vp, TPA 46/2001 vp, TPA 79/2001 vp, TPA 158/2001 vp ja TPA 19/2002 vp hylätään ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002 20
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 3 4-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 242/2002 vp

​​​​