Valtiopaivaasia TPA 20/2013

TPA 20/2013 vp

Toimenpidealoite: Lääkemaksukattoon huomioitavat lääkekulut

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

24.04.2013

Kansanedustaja

Kontula, Anna /vas

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.06.2013

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/2014 vp
Valmistunut

03.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 20/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Keskeytetty PTK 155/2014 13
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 4 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 330/2014 vp