Valtiopaivaasia TPA 203/2001

TPA 203/2001 vp

Toimenpidealoite: Palomiesten eläkeiän alentaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

16.10.2001

Kansanedustaja

Vähänäkki, Matti /sd

Muita allekirjoittajia

6

Puhemiesneuvosto

Pvm

09.11.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 56/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 95/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 193/2000 vp, TPA 203/2001 vp ja TPA 280/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2003 Päättynyt PTK 198/2002 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 94/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot