TPA 207/2000 vp

Toimenpidealoite: Työmarkkinatuen kehittäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.09.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/2001 vp
Valmistunut

26.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että toimenpidealoitteet TPA 207/2000 vp, TPA 213/2000 vp ja TPA 24/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 125/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot