TPA 22/2011 vp

Toimenpidealoite: Yritysverotuksen uudistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiilikainen, Kimmo /kesk

Muita allekirjoittajia

34

Puhemiesneuvosto

Pvm

07.12.2011

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

09.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2011 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 35/2012 vp
Valmistunut

11.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hyväksytään yksi lausuma ja että toimenpidealoite TPA 22/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 4
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 175/2012 vp