Valtiopaivaasia TPA 231/2001

TPA 231/2001 vp

Toimenpidealoite: Rekisteröityä parisuhdetta koskevan sääntelyn huomioon ottaminen muualla lainsäädännössä

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Pvm

19.10.2001

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Puhemiesneuvosto

Pvm

09.11.2001

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta