Valtiopaivaasia TPA 242/2000

TPA 242/2000 vp

Toimenpidealoite: Työryhmän asettaminen selvittämään ylivelkaantumisongelmia

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

18.10.2000

Kansanedustaja

Pietikäinen, Margareta /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Puhemiesneuvosto

Pvm

25.10.2000

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

27.10.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/2002 vp
Valmistunut

19.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 3/1999 vp, LA 143/1999 vp ja LA 27/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 28/2000 vp, TPA 118/2000 vp ja TPA 242/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002 4 8

Asian käsittely on yhdistetty

HE 98/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot