TPA 246/2001 vp

Toimenpidealoite: Vakuutusoikeuden korvauskäytännön selvittäminen tapaturma- ja ammattitautiasioissa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Muita allekirjoittajia

36

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.11.2001

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 5., 11. ja 12. lakiehdotus hylätään, että 1., 3., 4. ja 6.-10. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 150/2001 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 246/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002
11.12.2002 Keskeytetty PTK 160/2002
13.12.2002 Päättynyt PTK 164/2002 2
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 101/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot